Prohlášení o přístupnosti

TERRA Holding GmbH se zavazuje zpřístupnit své webové stránky v souladu se zákonem o webové přístupnosti (WZG BGBl. I. Nr. 59/2019 idgF). Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.terra-world.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s úrovní shody A „Pokynů pro přístupnost webového obsahu – WCAG 2.1“ a platným evropským standardem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Příprava tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vytvořeno 21. ledna 2022.
Prohlášení bylo vypracováno na základě posouzení provedeného společností FONDA INTERAKTIVE MEDIEN UND KOMMUNIKATION GMBH.
Toto prohlášení bylo naposledy revidováno 21. ledna 2022.

Zpětná vazba a kontaktní informace

Nabídky a služby na tomto webu jsou neustále vylepšovány, vyměňovány a rozšiřovány s důrazem a ohledem na použitelnost a dostupnost.
Pokud zaznamenáte překážky, které vám brání v používání našich webových stránek – problémy, které nejsou popsány v tomto prohlášení, nedostatky z hlediska dodržování požadavků na přístupnost – žádáme vás, abyste nás upozornili e-mailem.

Všechny zprávy a návrhy nám zasílejte s předmětem „Překážka na webu www.terra-world.com“ na e-mailovou adresu info.cz@terra-world.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
Popište problém konkrétně a poskytněte nám adresy URL dotčené webové stránky nebo dokumentu. Vaši žádost posoudíme a co nejdříve vás budeme kontaktovat.

Postup vymáhání

Pokud odpověď od výše uvedeného kontaktu není uspokojivá, můžete podat stížnost u Rakouské agentury pro podporu výzkumu (FFG). FFG přijímá stížnosti podané online prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře. FFG prověří, zda se stížnost týká porušení zákona o přístupnosti webu (WZG), zejména nedodržení požadavků na přístupnost ze strany federální vlády nebo přidružených institucí. Pokud je stížnost oprávněná, FFG doporučí federální vládě nebo dotčeným právním subjektům opatření a navrhne opatření k nápravě problému. Další informace o postupu vymáhání.

Vyplňte náš kontaktní formulář
V pořádku odesláno
Rádi vám zavoláme zpět
V pořádku odesláno
Zavolejte nám