Whistleblowing / systém oznamovatelů

 

Podat oznámení

 

 

 

Whistleblowing je zveřejňování důležitých informací a oznámení, které oznamovatel (= whistleblower) získal na základě svého specifického vztahu k podniku. Systém oznamovatelů umožňuje oznamovatelům předávat nezávislému firemnímu orgánu, vybavenému příslušnými pravomocemi, prostřednictvím chráněného komunikačního systému informace a oznámení.

 

TERRAMET, SPOL. S R.O. si je vědom svých etických a právních závazků vůči všem zaměstnancům a osobám, s nimiž TERRAMET, SPOL. S R.O. spolupracuje. Pro TERRAMET, SPOL. S R.O. zde platí zásada otevřenosti vůči upozorněním na porušování předpisů a na protiprávní jednání a vytváří k jejímu naplnění systém oznamovatelů.

Oznamovatelé se nemusí obávat negativních důsledků nebo odvety ze strany TERRAMET, SPOL. S R.O.. Nicméně však existuje i možnost předávat hlášení a oznámení anonymně.

 

TERRAMET, SPOL. S R.O. používá v rámci systému oznamovatelů software dánské společnosti Whistleblower Software ApS. Tento software splňuje všechny požadavky směrnice EU o ochraně oznamovatelů a souvisejících právních předpisů o ochraně osobních údajů, a to především GDPR.

 

Další informace o systému oznamovatelů ve společnosti TERRAMET, SPOL. S R.O. najdete v sekci FAQ.

Upozornění: Oznamovatel, který učiní zjevně nepravdivé oznámení, může být povinen k náhradě škody nebo popř. soudně stíhán, resp. stíhán jako pachatel správního přestupku.

 

FAQ

 

Jak funguje systém oznamovatelů společnosti TERRAMET, SPOL. S R.O.?

 

Do systému oznamovatelů společnosti TERRAMET, SPOL. S R.O. vstoupíte prostřednictvím odkazu v sekci Whistleblowing/Systém oznamovatelů na webové stránce společnosti TERRAMET, SPOL. S R.O.. V tomto systému oznamovatelů můžete použít online formulář k vytvoření nového oznámení a případně k němu můžete nahrát soubory. Vaše oznámení pak bude zašifrováno a zasláno nezávislému orgánu vybavenému příslušnými pravomocemi.

 

Příslušný orgán vás bude informovat o doručení vašeho oznámení, prošetří došlá oznámení a bude vás informovat a průběhu šetření. Pokud se to ukáže jako nutné, příslušný orgán vás prostřednictvím systému oznamovatelů zapojí do dalšího prošetřování oznámení s tím, že vaše anonymita zůstane v každém případě zachována.

 

Pokud uvedete své kontaktní údaje, může vás příslušný orgán navíc kontaktovat touto cestou. Pokud budete chtít zůstat anonymní, nemusíte uvádět žádné kontaktní údaje ani jiné informace, podle nichž by vás bylo možné identifikovat.

 

Po odeslání oznámení se zobrazí heslo. Toto heslo si poznamenejte. Po odeslání oznámení můžete toto heslo kdykoli použít k přístupu k podanému oznámení v systému oznamovatelů a rovněž k přijímání zpráv od příslušného orgánu, ke konkretizaci oznámení nebo k vkládání (dalších) souborů, tj. k další anonymní komunikaci s příslušným orgánem.

 

Kdo může podávat oznámení?

 

Zaměstnanci (včetně praktikantů, učňů nebo zapůjčených pracovníků), zákazníci, dodavatelé a všechny osoby, mezi nimiž a společností TERRAMET, SPOL. S R.O. existuje smluvní vztah.

 

Ke kterým oblastem se mohou vztahovat podaná oznámení?

 

 • veřejné zakázky
 • finanční služby, finanční produkty, finanční trhy, boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a nezávadnost produktů
 • bezpečnost provozu
 • ochrana životního prostředí
 • ochrana proti záření a jaderná bezpečnost
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a ochrana živočichů
 • veřejné zdraví
 • ochrana spotřebitelů
 • ochrana soukromí, ochrana osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních systémů
 • trestná činnost
 • správní přestupky

 

Ke kterým oblastem nelze podávat oznámení?

 

Systém oznamovatelů společnosti TERRAMET, SPOL. S R.O. nepokrývá žádné z témat, která nejsou uvedena v odpovědi na předcházející otázku. Předmětem oznámení především nemohou být osobní problémy nebo personální záležitosti.

 

Jak je oznamovatel zapojen do prošetřování?

 

Do sedmi dnů od doručení oznámení obdrží oznamovatel potvrzení o jeho příjmu. Nejpozději po uplynutí tří měsíců od doručení oznámení pak oznamovatel obdrží informace o tom, jaká opatření společnost TERRAMET, SPOL. S R.O. přijala nebo přijme na základě oznámení nebo proč se oznámením nebude dále zabývat.

 

Ke komunikaci mezi příslušným nezávislým orgánem a oznamovatelem se zásadně využívá systém oznamovatelů. Pro oznamovatele je proto důležité, aby si poznamenali a uložili heslo.

Podat oznámení

 

If you dig, load, or lift, we’re there to help your business succeed

headline

text

Vyplňte náš kontaktní formulář
V pořádku odesláno
Rádi vám zavoláme zpět
V pořádku odesláno
Zavolejte nám